Personale

Salg

Michael Gabelgaard Minke
Adm. Direktør
michael@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 22

Johny Gramberg
Salgs- og Marketingschef
Indkøb og salg
johny@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 26

Ole Jørgensen
Salgskonsulent
Paller, Kar og Miljøløsninger
ole@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 21

Donny Frederik Jung
Salgskonsulent
Kasser, Traller og Opvaskekurve
donny@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 31

René Ib Reher
Salgskonsulent
Bøtter, Spande og Dunke
rene@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 27

Louise Bech Ingemann Hansen
Intern Salgs- og Marketingmedarbejder
louise@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 25

Indkøb

Flemming Benjaminsen
Indkøber
flemming@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 24

Økonomi & IT

Erik Thomsen
Økonomi- og IT Chef
erik@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 30

Lager

Claus B. Jensen
Lagerchef
clausb@dtemballage.dk
Direkte: 41 12 76 06

The Dream Team på lageret