Personale

Salg

Michael Gabelgaard Minke
Adm. Direktør
michael@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 22

René Ib Reher
Salgskonsulent
Bøtter, Spande og Dunke
rene@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 27

Ole Jørgensen
Salgskonsulent
Paller, Kar og Miljøløsninger
ole@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 21

Donny Frederik Jung
Salgskonsulent

Kasser, Traller og Opvaskekurve
donny@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 31

Johny Gramberg
Administrativ, Marketing
johny@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 26

Louise Bech Ingemann Hansen
Intern Salgs- og Marketingmedarbejder

PÅ BARSEL

Johny Gramberg
Administrativ, Marketing
johny@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 26

Indkøb

Lars Søberg
Indkøber
lars@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 23

Økonomi & IT

Erik Thomsen
Økonomi - og IT Chef
erik@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 30

Marketing

Andreas K. Dam
Marketing Assistent
Andreas@dtemballage.dk
Direkte: 73 22 56 32

Lager

Claus B. Jensen
Lagerchef
clausb@dtemballage.dk
Direkte: 41 12 76 06

The Dream Team på lageret